Alksnāja iela 7 Old Riga


Hoist of 17th century warehouse
Alksnāja iela 7 Old Riga

Rīgas nami 17.gs.
17.gs. arhitektūras piemērs
17.gs. arhitektūras piemērs

Aplūkojot 17.gs. Rīgas panorāmu redzams, ka gandrīz visas pilsētas ēkas bija ar pakāpjveida jumtgalēm, pie kam ēkas novietotas ar gala sienu pret ielu. Līdzīgi kā vecākais no “Trim brāļiem” savos pirmsākumos.

17.gs. arhitektūru Vecrīgā raksturo divas lietas – noliktavu celtniecība un bagāto tirgotāju dzīvojamo ēku celtniecība.

17.gs. strauji attīstījās tirdzniecība un Rīgas tirgotāju peļņa strauji auga. Lai arī gandrīz visiem Rīgas tirgotājiem māju bēniņi bija četru un piecu stāvu augsti, tomēr jaunajai ekonomiskajai situācijai tas bija krietni par maz. Tas noveda pie situācijas, ka Vecrīgā sāka nojaukt vecās dzīvojamās ēkas un šķūņus, un veseliem kompleksiem sāka celt noliktavu ēkas. Noliktavas bija lielas, no ķieģeļiem un laukakmeņiem celtas, mūra ēkas ar kārniņu jumtiem, novietotas ar galu pret ielu. Jumta segumu noliktavām parasti balstīja stipra stabu rinda gareniski cauri visai ēkai. Noliktavas pirmais stāvs i bija daudz augstāks kā pārējie. Noliktavā varēja ieiet pa smagām ozolkoka durvīm, virs kurām atradās skulpturāls cilnis. Noliktavas nebija īpaši rotātas, tikai to zelmiņos bija iemūrēti dzelzs enkuri un krusti. Vecrīgā vēl šodien ir saglabājušās divdesmit četras 17.gs. noliktavas.

17.gs. iezīmēja arī lielas pārmaiņas dzīvojamo namu arhitektūrā. Bagātie tirgotāji sāka izcelties uz pārējo fona – ceļot jaunas lepnas dzīvojamās mājas ar vairākām istabām, kas bija kas jauns un iepriekš nebijis. Kā raksturīgākās šī laika posma dzīvojamās ēkas minamas – Reiterna nams un Dannenšterna nams.